Text Box: The Rock Of Life
Text Box: В какво вярваме
Text Box: Проповеди
Text Box: Християнски песни
Text Box: Служения
Text Box: Конференции
Text Box: Снимки
Text Box: Гледайте на живо
Text Box: Връзки
Text Box: П-р Илия Илиев
Text Box: e-mail us: mychurch@therockoflife.com

call us: (323) 960-0063

< 
16-Point Star: Text Box: Гледайте 
службите 
на живо
Text Box: Каква полза има човек ако спечели целия свят а изгуби живота си... (Mark 8:36)
Text Box: 10925 Columbus Ave, Mission Hills, CA 91345
click here for map

Скала На Живот

Първа Българска Евангелска Църква - Los Angeles

Службите се провеждат всяка неделя от 6:00pm

Text Box: Годишна Конференция на Църквите в САЩ