О, свята нощ (O, holy night)

О, свята нощ
Звездите ярко греят
През тази нощ Божи син се роди
Грях и неправда на целия свят тежеше
Когато Бог му дари блага вест

В душите грейна радостна надежда
И славно утро в миг се зазори

Чуй тази вест
Чуй ангелите пеят
За целия свят, Спасител се роди
За целия свят, Спасител се роди

О, нощ на Божие благоволен’е
Бог даде скъп дар - сина Си Исус
Своята слава Той в небе остави
Спасен’е вечно приготви за нас

Със радост пеят множества небесни
Ликува с тях и Цялата земя

Пейте хвала, Спасител днес роди се
О, свята нощ, о нощ на тържество
О, свята нощ, о, нощ на тържество