Пазеха овчари стадо през ноща

 

Пазеха овчари стадо през ноща

Кога ги бляск завари небесната войска

Таз сладка песен пресвята

Ангелски хор запя:

Слава и мир на земята! Бог я днес осия.

 

Целий мир се радва пее и небе

В ясли почива Божествено дете.

Таз сладка песен пресвята

Ангелски хор запя:

Слава и мир на земята! Бог я днес осия.

 

Чуден дар небесен

Бог ни подари

Пречудна е таз песен:

Спасител се роди!

Таз сладка песен пресвята

Ангелски хор запя:

Слава и мир на земята! Бог я днес осия.