Нам се роди едно Дете,

И син се даде нам;

Слухът Му ще се раздаде,

Той ще властвува Сам.

 

И всите земни племена

Ще да Го почетат;

И силите на небесата

Ще му се покорят.

 

Началството Му ще расте

Без спънка, без свършък:

Княз Мира ще се назове,

Съветник, крепкий Бог.

 

Основа на престола Му

Е съд и истина;

Осанна нашему Царю,

На Господа Христа.

 

Добре дошъл тоз славен Княз

От сърце можем рек;

Нека царува Той над нас

От днеска и до век.