Да Го величаем

 

Небето ехти

от славата Ти

И целия свят отдава днес

На Тебе хвала

 

Море и небе

Ще пеят с глас

И всичко ще казва: “Ти си цар

на всички царе”

 

Да Го величаем /2

Исус Христос, Той е Бог

 

Вечния цар, отново е с нас

Дори и света да се руши

Той ще стои.

 

Да Го величаем /2

Исус Христос, Той е Бог

При него да дойдем

С поклон да издигнем

Исус Христос, Той е Бог

 

Алелуя /2

Цар достоен за хвала