ВСЕКИ НОВ ДЕН (My greatest love is You)

 

Всеки нов ден във славата Ти

виждам с очи богатствата Ти.

И в Твоята святост се покланям щастлив.

Мойта любов си Ти.

 

Призови ме в благодатта,

в реката, течаща от Твоя храм.

Ти ме умий и ще съм чист.

Мойта любов си Ти.