Пастирю Христе

 

Пастирю Христе на моята душа

Където искаш Ти, ще Те следвам.

Вече съм решил да слушам Твоя глас,

Където искаш Ти ме води!

При зелените треви и при бистрите води

Добрият Пастир мой е до мен.

Щом пред мен е планина

или тъмна долина,

Добрият Пастир мой е до мен!