Преди всичко

 

Ти си истински живот

Ти си истинска любов

Пленяваш моето сърце

Аз искам повече от Теб

 

И преди всичко

Аз искам да съм с Тебе,

Мой Исусе, да пия от Теб

Да виждам Твоето лице

Да чувствам Твоето сърце

Аз искам да съм с Теб

Обичам Те, Исусе