В дома на Симона

 

В дома на Симона

Влезе Исус Христос

да им говори,

за да вечеря с тях

 

И ето една жена

Която бе грешница

Дойде при Исус

Донесе и миро в ръка

 

И тя със сълзите си

Обливаше нозете Му

Помаза Го с най-ценното миро

 

И тя със косите си

Изтриваше нозете Му

Помаза Го с най-ценното миро

 

И ето Симон

помисли в сърцето си

“Ако беше пророк

щеше да знае

коя е тази жена,

че тя е грешница

ако беше пророк

щеше да знае”.

 

А тя със сълзите си

Обливаше нозете Му

Помаза Го с най-ценното миро

 

А тя с косите си

Изтриваше нозете Му

Помаза Го с най-ценното миро

 

Тогава Спасителя

каза на тази жена

“прощават ти се,

простен е твоя грях.

Комуто простено е много,

много обича той.

Комуто простено е малко

малко обича той.

 

А ти Симоне

Целувка ми не даде

А тя не престана

да целува нозете ми,

а ти Симоне

с масло не помаза главата ми,

а с миро тя

помаза нозете ми.”

 

И тя със сълзите си

Обливаше нозете Му

Помаза Го с най-ценното миро

 

И тя с косите си

Изтриваше нозете Му

Помаза Го с най-ценното миро